تبلیغات
فروشگاه بذر گل های زینتی - راهنمای کاشت و خرید بذر گل اشرفی Coreopsis
       
  • سفید برفی
  • تاج الملوك
  • مینا چمنی
  • آفتابگردان  زینتی
  • كوكب كوهی
  • Files/bazr/RSIZED - Optimized Images/Aquilegia- alvan.jpg

خرید گل اشرفی، خرید گل های اشرفی، خرید بذر گل اشرفی، خرید دانه گل اشرفی، آموزش کاشت گل اشرفی،

 نام گل:  گل اشرفی
سرده: Coreopsis
تیره:آفتابگردان Asteraceae

راهنمای کاشت  گل اشرفی

  از گلهای یکساله ای است که به واسطه طول مدت گلریزان ازگل های  قابل توجـه می باشد.

و انواع متنوعی دارد به همین خاطر برای تزئین تپه گلها و حاشیه ها خیلی مناسب است.


COREOPSIS ، گل اشرفی (کورئوپسیس)

 

 طرز کاشت :

خزانه کاری : بذر آن را می توان شهریور ماه و مهرماه در زیر

خزانـه کاشت.

نشا کاری : اوایل فروردین ماه می توان آن را نشا کاری کرد.

آب وهوا : این گیـاه بـه رطوبت معمولـی با آبیاری منظم و محل

آفتابگیر با نور کامل احتیاج دارد.

خاک : به خاک خشک با زهکشی مناسب نیاز دارد.

زمان گل دهی : بستـه به نوع گل وشرایط محیط ، گلریـزان

این گل در تمام تابستان ادامه دارد.