تبلیغات
فروشگاه بذر گل های زینتی - خرید بذر و روش كاشت گل ناز
       
  • سفید برفی
  • تاج الملوك
  • مینا چمنی
  • آفتابگردان  زینتی
  • كوكب كوهی
  • Files/bazr/RSIZED - Optimized Images/Aquilegia- alvan.jpg

گل ناز، ناز فرانسوی، portulaca، خرید بذر گل، بذر گل ناز، خرید بذر گل ناز، فروشگاه بذر، خرید بذر گل های زینتی، تیره گل ناز، كراسولاسه،

نام گل: ناز
سرده: Portulaca
تیره: Cerassulaceae
گل ناز گیاهی است یکساله با ارتفاع ۱۵ سانتیمتر با رنگهای متنوع که برای

  تزئین حاشیـه ها ، راهرو ها ، گلدان و باغچه های سنگی کاشتـه  می شود.   

 طرز کاشت:

خزانه کاری: بذر گل نـاز را اواخر زمستان در خاک خزانه به عمق

۲ میلیمتر می کارند. دوره جوانه زدن بذر در ۱۸ درجه سانتیگراد

۳-۲ هفته است.

نشا کاری: از اوایل تا اواسط بهار بوته های حاصله را به فاصلـه

۱۵×۱۵ سانتیمتر در محل اصلی نشا می کنند.

کاشت مستقیم: بذر گل را می توان به طور مستقیم در اوایل بهـار

در محل اصلی کاشت.

آب و هوا : این گیاه به نور و حرارت زیاد و محل آفتابگیر و آب کم

احتیاج دارد.

خاک : درخاک قوی و زهکشی شده ومحل آفتابگیر بیشترگل می دهد

زمان گل دهی : بسته به شرایط محیط از اردیبهشت ماه تا اواخر پاییز

گل می دهد. انواع بذر گل ناز  موجود برای فروش:1- گل ناز آفتـا بـی ، پرپر – الـوان

2

-گل ناز فـرانسـوی ، قـرمـز