تبلیغات
فروشگاه بذر گل های زینتی - راهنمای کاشت و خرید بذر گل اطلسی الوان
       
  • سفید برفی
  • تاج الملوك
  • مینا چمنی
  • آفتابگردان  زینتی
  • كوكب كوهی
  • Files/bazr/RSIZED - Optimized Images/Aquilegia- alvan.jpg

راهنمای کاشت و خرید بذر گل اطلسی الوان، بذر اطلسی، خرید بذر اطلسی، فروش بذر اطلسی، خرید اینترنتی بذر اطلسی، خرید اینترنتی بذر اطلسی الوان، خرید بذر اطسی گلدشت، فروش پستی بذر اطلسی، خرید بذر، فروش بذر،


  نام گل:  اطلسی
سرده:Petonia
تیره:سیب زمینی Solanaceae اطلسی گیاهی است دایمی ولی درگلکاری بصورت یکساله کاشته شده و برای تزئین

بالکن پنجره ها و حاشیه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 طرز کاشت :

 خزانه کاری : بذر اطلسی را اواخر زمستان و یا اوایل بهار در

فروردین ماه درخاک نرم خزانه به عمق حدود ۲ میلیمترمی کارند.

نشا کاری : پس از چهار برگه شدن و برطرف شدن سرمای

بهـاره ازنیمه اول اردیبهشت تا نیمه اول خرداد در محل اصلی

به فاصله ۲۵ سانتیمتر نشا می کنیم.

اطلسی رامی توان به وسیله قلمه نیز تکثیر نمود.

آب وهوا : محل آفتابگیر و هوای معتدل وتقریبا خشک را

می پسندند در مواقع آفتابی از آب دادن خودداری شود.

اطلسی بـه  آبیاری منظم و رطوبت معمولـی نیاز دارد به

طوری که  خاک لجن نشود.

خاک : مخلوط خاک مرغوب باغچه و خاک برگ و ماسه.

زمان گل دهی : از اواسط بهار تا اواخر پاییز گل می دهد.


انواع بذر اطلسی موجود جهت خرید


1-گل اطلسـی پامتـوسط  الـوان  ایرانـی بسیار پرگل خوشبو


petunia ، گل اطلسی
2-گل اطلسـی، پاکوتاه – الـوان – گلـدرشت– بسیار پرگل ( گلدانی )


petunia ، گل اطلسی الوان


3-گل اطلسی ، پاکوتاه - تک رنگ قرمز - گلدرشت ( گلدانی )

 
PETUNIA ، گل اطلسی