تبلیغات
فروشگاه بذر گل های زینتی - خرید و راهنمای کاشت بنفشه
       
  • سفید برفی
  • تاج الملوك
  • مینا چمنی
  • آفتابگردان  زینتی
  • كوكب كوهی
  • Files/bazr/RSIZED - Optimized Images/Aquilegia- alvan.jpg

خریدگل بنفشه، خرید گل بنفشه، خریدگل بذر بنفشه، خرید دانه بذر گل بنفشه، خرید دی وید دی بذر بنفشه،

بنفشه

 

  بنفشه گیاهی است دایمی ولی در گل کاری مانند گلهای دوساله کاشته شده و برای

حاشیه ها ، باغچه، قطعات گلکاری و یا برای تهیه عطر آن مورد استفاده قرار می گیرد   

 

 طرز کاشت :

خزانه کاری : بذر بنفشـه را در مرداد ماه در خاک خزانه می کارند

و پس از اینکـه ارتفـاع بوته ها به ۳ سانتیمتر رسید درخزانه دوم به

فاصله ۱۰ سانتیمتر نشا می کنند تا بوته ها قوی شوند.

نشا کاری : در اسفند و یا فروردین بوته های بنفشه را به فاصلـه

۳۰×۲۰ سانتیمتر در محل اصلی نشا می کنند.

آب وهوا: به گرما و رطوبت معمولی و محل نیمه سایه یا آفتابی

با آبیاری منظم احتیاج دارد.

خاک : خاک مرغوب و سبک باغچـه همراه با کود حیوانـی

پوسیده و خاک برگ مناسب است.

زمان گل دهی : غیر از مدت کوتاهی در سرمای زمستان در

تمام مدت سال گل می دهد.

زمان گل دهی : از اواسط بهار تا اواخر پاییز گل می دهد.


انواع بذر بنفشه موجود جهت خریدگل بنفشـه ، تـک رنـگ بنفـش – خالـدار

viola ، گل بنفشه بنفشگل بنفشـه ، تـک رنـگ زرد – خالـدار


viola ، گل بنفشه زرد


گل بنفشـه ، تـک رنـگ قـرمـز – خالـدارviola ، گل بنفشه قرمزگل بنفشـه ، مخلوطviola ، گل بنفشه مخلوط