تبلیغات
فروشگاه بذر گل های زینتی - خرید بذر و راهنمای كاشت مینا چمنی
       
  • سفید برفی
  • تاج الملوك
  • مینا چمنی
  • آفتابگردان  زینتی
  • كوكب كوهی
  • Files/bazr/RSIZED - Optimized Images/Aquilegia- alvan.jpg

مینا چمنی، گل میناجمنی، بذر مینا جمنی، خرید بذر مینا چمنی، Calistephus، فروشگاه بذر گل های زینتی، بذر گل های زینتی،

نام گل: مینا چمنی

سرده:Calistephus

تیره:آفتابگردان Asteraceae


مینا چمنـی گیاهی است دایمی ولی در گلکاری مانند نباتات دو ساله کاشته شده و جهت

تزئین حاشیه ها ، راهروها ، تپه گلها و یا برای تهیـه  دسته گل مورد استفاده 

قرار می گیرد.

 

طرز کاشت :

خزانه کاری: بذراین گل را از اوایل تیر تا اواخر مرداد در زمین خزانه

کاشته و در شهریور ماه یا اوایل پاییز در خزانه دوم به فاصله ۵

سانتیمتر نشا می کنند. دوره رشد این بذر حدود دو هفته است. 

نشا کاری: در اواخر اسفند یا اوایل فروردین بوته های حاصله را به

فاصله ی۲۰×۱۵ سانتیمتر در محل اصلی می کارند.

آب وهوا: به نور ملایم یا نیمه سایه و آبیاری منظم احتیاج دارد.

خاک: در هر نوع خاک باغچه رشد می کند.

زمان گل دهی: از اوایل بهـار تا اواخر تابستان ، بستـه به نـوع آن گل 

می دهد.

 

گل مینا چمنی - مخلوط