تبلیغات
فروشگاه بذر گل های زینتی - راهنمای کاشت و خرید بذر گل پریوش
       
  • سفید برفی
  • تاج الملوك
  • مینا چمنی
  • آفتابگردان  زینتی
  • كوكب كوهی
  • Files/bazr/RSIZED - Optimized Images/Aquilegia- alvan.jpg

خرید بذر گل پریوش، خرید پریوش، خرید گل پریوش، خرید بذر پریوش، فروش بذرگل پریوش، راهنمای کاشت گل پریوش،  نام گل:  پرویوش
سرده:Petonia
تیره:سیب زمینی ََApocynaceae

   پـریـوش

پریوش در نواحی گرم و مرطوب دائمی و درمناطق معتدل و سرد مانند گلهای یکساله کاشته

شده وجهت تزئین تپه گل و یا حاشیه مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 طرز کاشت :

خزانه کاری : اواخراسفندماه و اوایل فروردین بذر پریوش را در خاک

سبک و قوی می کارند.

کاشت مستقیم : پس از اینکه بوته ها تا حدود ۶ - ۷ سانتیمتر

رشد کردند در اواخـر فروردین یا اوایـل اردیبهشت مـاه در جای

اصلی به فاصله ۲۵×۲۵ سانتیمتر کاشته می شود.

آب وهوا: به آفتاب و گرمـای زیاد، مقاوم و به سرمای زمستانـه

حساس است ، به آبیـاری متوسط و منظم نیاز دارد.

درمناطق معتدل چنانچه بوته پریوش را درفصل زمستان در

گلخانه ها نگه دارند هرساله گل فراوان خواهد داد.

خاک : خاک سیاه و سبک برای این گیاه مناسب است.

زمان گل دهی : ازاواسط اردیبهشت تا اواخر مهر ماه گل می دهد.


انواع بذر پریوش موجود جهت خرید


1-گل پـریـوش ، تـک رنـگ بنفش  پرگـل


vinca ، گل پریوش2-گل پـریـوش ، تـک رنـگ سفید – پرگـلvinca ، گل پریوش3- گل پـریـوش ، مخلـوط – پرگلvinca ، گل پریوش