تبلیغات
فروشگاه بذر گل های زینتی - راهنمای کاشت و خرید بذر گل تاج خروس افشان
       
  • سفید برفی
  • تاج الملوك
  • مینا چمنی
  • آفتابگردان  زینتی
  • كوكب كوهی
  • Files/bazr/RSIZED - Optimized Images/Aquilegia- alvan.jpg

خرید تا ج خروس، عکس تاج خروس، خرید بذر تاج خروس، فروش بذر تاج خروس، خرید اینترنتی بذر تاج خروس، تاج خروس، فروش پستی بذر تاج خروس، بذر تا ج خروس، گیر آوردن بذر تاج خروس، نحوه کاشت تاج خروس، نحوه برداشت بذر تاج خروس، راهنمای کاشت تاج خروس، چگونه تاج خروس بکاریم، کاشت بذر تاج خروس، کاشت بذر، خرید بذر، فروش بذر، خرید بذر گل تاج خروس،

گل: تاج خروس
سرده: Celocia
تیره: Amaranthaceae
     


 تاج خروس گیاهـی است علفـی و یکسالـه که جهت تزئین بالکن هـا ، حاشیه ها ، قطعات

گلکاری و تهیه دسته گل خشک کاشته میشود.  

 طرز کاشت :

 خزانه کاری : بذراین گیاه را از اواخر زمستان تا اواسط بهار می توان

در خاک خزانه کاشت.

  نشا کاری : ازاواسط تا اواخر بهارپس از ۶ - ۵ برگه شدن بوته ها ،

آنها را در محل اصلـی نشا می کنیم. این گل در مقابل کود های

شیمیایی حساس بوده و آسیب می بیند.

آب وهوا : به نـوروگرمای کافی، محل آفتابگیر، رطوبت معمولی با

آبیاری متوسط ومنظم احتیاج دارد، روزهای گرم باید با آبیاری مرتب

، پای بوته ها راهمیشه مرطوب نگهداریم.

خاک : خاک برگ پوسیده همراه با خاک سیاه ومرغوب باغچه

زمان گل دهی : از اوایل تابستان تا اواخر پاییز گل می دهد.

انواع بذر تاج خروش موجود برای فروش:

1-گل تاج خـروس ، چتـری – پاکوتاه – قرمز

http://www.taksabad.com/files/files/bazr/CELOSIA_taj%20chatri%20pk.jpg

2-گل تاج خـروس ، افشـان ( دم روباهی ) – اکثـراً قـرمـز

http://www.taksabad.com/files/files/bazr/CELOSIA_joj%20khorus%20domrubahi.jpg


3- گل تاج خـروس ، چتـری – مخلـوط ( از نظر فرم وارتفاع ) – الوان