تبلیغات
فروشگاه بذر گل های زینتی - راهنمای کاشت و خرید بذر گل جعفری پا کوتاه
       
  • سفید برفی
  • تاج الملوك
  • مینا چمنی
  • آفتابگردان  زینتی
  • كوكب كوهی
  • Files/bazr/RSIZED - Optimized Images/Aquilegia- alvan.jpg

راهنمای کاشت بذر گل های زینتی، خرید بذر گل زینتی، فروش بذر، خرید بذر، خرید بذر گل جعفری، خرید بذر جعفری، فروش بذر جعفری، فروش بذر جعفری پا کوتاه، خرید بذر جعفری پاک.تاه، راهنمای کاشت جعفری، راهنمای کاشت جعفری پا ک.تاه، خرید پستی بذر، خرید بذر های گل، خرید بذر گل برای زینت آپارتمان، خرید بذر های گل جعفری، فروش پستی بذر گل جعفری، فروش اینترنتی بذر گیاهان زینتی، خرید دانه گل جعفری، خرید اینترنتی بذر گل جعفری، راهنمای کاشت بذر گل جعفری، راهنمای و آموزش کاشت جعفری، اطلاعات علمی گیاه جعفری،

  نام گل: جعفری پاکوتاه پرپر گلدرشت
سرده : Tagetes
تیره: Asteraceae

 

 گل جعفـری گیاهی است یکساله که در حاشیه ها ، باغچه ها ، راهروها و قطعات گلکاری

به صورت گروهی و یا برای تهیه دسته گل کاشته میشود.       

 

 طرز کاشت :

خزانه کاری : از نیمه اسفند تا آخرفروردین بذر جعفری را در

خزانه  می کارند.

نشا کاری: پس از قوی شدن بوته ها آنها را در اردیبهشت ماه

محل اصلی به فاصله ۳۰ ×۳۰ سانتیمتر نشا می کنند.  

کاشت مستقیم: در اوایل بهـار پس از برطرف شدن سرمای

زمستانـه انجام می گیرد.

آب وهوا: به نور و گرمای کافی، محل آفتابگیر، و رطوبت معمولی

احتیاج دارد. در سایه خوب رشد نمی کند.

خاک: خاک باغچه همراه باماسه و کود پوسیده مناسب است.

زمان گل دهی: ازاوایل تابستان تا اواخر پاییز گل می دهد.

انواع بذر گل جعفری موجود جهت فروش:

گل جعفـری ، پاکوتاه – پرپر – تـک رنـگ زرد – گلـدرشت

http://www.taksabad.com/files/files/bazr/tagetes_-pk%20zard.JPGگل جعفری ، پا متوسط ، نارنجی، مینیاتوری

http://www.taksabad.com/files/files/bazr/tagetes_pm%20nerengi.JPG

گل جعفـری ، پاکوتاه – پرپر – تـک رنـگ نارنجی – گلـدرشتhttp://www.taksabad.com/files/files/bazr/tagetes.pk%20narengi.jpg