تبلیغات
فروشگاه بذر گل های زینتی - راهنمای کاشت و خرید بذر گل ختمی
       
  • سفید برفی
  • تاج الملوك
  • مینا چمنی
  • آفتابگردان  زینتی
  • كوكب كوهی
  • Files/bazr/RSIZED - Optimized Images/Aquilegia- alvan.jpg

روش کاشت بذر گل ختمی، گل ختمی، بذر گل ختمی، خرید بذر گل ختمی، فروش بذر گل ختمی، خرید اینترنتی بذر گل ختمی، راهنمای کاشت گل ختمی، راهنمای کشت گل ختمی، خرید گل ختمی، درباره گل ختمی، فروش اینترنتی بذر گل ختمی، خرید بذر گل ختمی به صورت عمده، خرید بذر گل گل ختمی به تمام کشور، فروش گل ختمی، فروش اینترنتی گل ختمی، راهنمای کشت گل ختمی برای همه، خرید بذر گل های زینتی، خرید بذر های گل، خرید بذر از شرکت، فروش بذر گل های آپارتمانی، ختمی، درباره ختمی، گل ختمی برای خرید، فروش بذر گل ختمی به صورت عمده،

 نام گل:   ختمی پرپر

سرده:Alceae

تیره: Malvaceae                                  

 

ختمی پرپر گیاهی است دائمی به ارتفاع ۲.۵ مترکه در گلکاری بصورت  دو ساله

کاشته میشود. این گل جهت تزئین چمن ، حاشیه ها ،  تپه گلها و همچنین برای

تهیه شاخه بریده مورد استفاده قرار می گیرد.

 

طرز کاشت :

خزانه کاری : بذر ختمـی را در اواخر بهار و یا درفصل تابستان

در زمین خزانه به عمق ۰.۵ سانتیمتر می کارند.

نشا کاری : اواخر زمستان یا اوایل بهار ویا درپائیز در آبان ماه

در زمین اصلی به فاصله ۵۰ سانتیمتر نشا می شود.

کاشت مستقیم : در اوایل بهار صورت می گیرد.

آب وهوا : ختمی به گرما و محل آفتاب گیر و رطوبت کافی نیاز دارد.

خاک : خاک نرم و مرغوب دارای کود حیوانی پوسیده مناسب است.

زمان گل دهی : از اواخر اردیبهشت تا اوایل مهرماه گل می دهد.

انواع بذر ختمی موجود:

گل ختمی ، پرپر – صورتی و قرمز تیره


altea rosea ، گل ختمی


گل ختمی ، پابلند – مخلوط کم پر و پرپر- با درصدی گلهای کنگره دار


http://www.taksabad.com/files/files/bazr/ALCEA%20khatimi%20pb%20makhlut.jpg