تبلیغات
فروشگاه بذر گل های زینتی - راهنمای کاشت و خرید بذر گل ستاره ای
       
  • سفید برفی
  • تاج الملوك
  • مینا چمنی
  • آفتابگردان  زینتی
  • كوكب كوهی
  • Files/bazr/RSIZED - Optimized Images/Aquilegia- alvan.jpg

خرید گل ستار ه ای، خرید بذر گل ستاره ای، فروش بذر گل ستاره ای، گل ستاره ای، خرید بذر گل ستاره ای به صورت عمده، خرید اینترنتی بذر گل ستاره ای، خرید اینترنتی بذر، خرید بذر، راهنمای خرید بذر، فروش بذر، فروش بذر گل ستاره ای به صورت عمده، خرید بذر گل های زینتی، خرید اینترنتی بذر گل ستاره ای به صورت عمده، قروش بذر به صورت عمده، خرید اینترنتی بذر به صورت عمده، فروش بذر گل های زینتی، فروش بذر گل آپارتمانی، فروش اینترنتی بذر، بذر فروش، بذر فروش گل های آپارتمانی، خرید تمامی بذر گل ها، خرید بذر به صورت کلی، اطلاعات بذر، دانه گل ستاره ای، دانه های گل ستاره ای،

نام گل:ستاره ای

سرده: Cosmos

تیره: Asteraceae


  گیاهی است یکساله که برای میان چمنزارها و حاشیه ها مناسب است.

 

طرز کاشت :

خزانه کاری : درفروردین ماه به عمق ۰.۵ سانتیمتردرخزانه می کارند.

نشا کاری : پس ازآنکه بلندی بوته ها به ۶ سانتیمتر رسید آنها را در

جای خودشان نشا می کنیم.

کاشت مستقیم : ستـاره ای را می توان بعد از آنکه هوا مقداری گرمتر

شد مستقیما بر روی زمین کاشت.

آب وهوا : با اکثرشرایط آب وهوایی سازگاری دارد وگل می دهد و

همچنین آبیـاری منظم می تواند میزان گل دهـی را افزایش دهد.

خاک :  در خاک هایی با بافت متوسط بیشتر گل می دهد.

زمان گل دهی : از اردیبهشت تا زمان یخبندان گل می دهد.

انواع بذر های موجود:

گل ستاره ای پابلند و الوان

http://taksabad.com/files/files/bazr/cosmos%20pb%20alvan.jpg


گل ستاره ای پا بلند نارنجی و قرمز

http://taksabad.com/files/files/bazr/cosmos-bp%20nerengi%20ghermez.jpg

گل ستاره ای پا كوتاه، الوان و نارنجی


http://taksabad.com/files/files/bazr/cosmos.%20pk%20alvan%20narengi.JPG