تبلیغات
فروشگاه بذر گل های زینتی - معرفی سوسن چلچراغ: میراث ملی ایران
       
  • سفید برفی
  • تاج الملوك
  • مینا چمنی
  • آفتابگردان  زینتی
  • كوكب كوهی
  • Files/bazr/RSIZED - Optimized Images/Aquilegia- alvan.jpg
نام فارسی: سوسن چلچراغ
نام علمی: Lilium ledebouri
تیره: Liliiaceae

این گل زیبا فقط در جهان در دو نقطه میروید. ایران و اذربایجان، تنها نقاط رویش این گیاه زیبا میباشند.