تبلیغات
فروشگاه بذر گل های زینتی - خرید . راهنمای کاشت آشلانتوس
       
  • سفید برفی
  • تاج الملوك
  • مینا چمنی
  • آفتابگردان  زینتی
  • كوكب كوهی
  • Files/bazr/RSIZED - Optimized Images/Aquilegia- alvan.jpg

خرید آشلانتوس، خرید گل آشلانتوس، خرید دانه آشلانتوس، فروش آشلانتوس، فروش بذر آشلانتوس، فروش بذر، خرید بذر آشلانتوس، فروش دانه آشلانتوس، راهنمای کاشت آشلانتوس، آموزش کاشت آشلانتوس، چگونه آشلانتوس را بکاریم، طرز مراقبت از آشلانتوس، اشلانتوس، خرید بذز اشلانتوس، آموزش کاشتن گیاه آشلانتوس،

نام گل:
سرده:
تیره:

گیاهی است علفی و یک ساله از آمارانتوس ها که اصطلاحا آشلانتوس گفتـه می شود

که با بوتـه های قـوی برای تزئین حاشیـه ها و قطعات گلکاری استفاده می گردد.

AMARANTHUS ، گل آشلانتوس

 

 طرز کاشت :

خزانه کاری : اواخر زمستان یا اوایل بهـار در خاک خزانـه به

عمق حدود ۲ میلیمتر خزانه کاری می شود.

نشا کاری : اواسط تا اواخر بهـار پس از ۶ - ۵ برگه شدن

بوته ها آنها را به زمین اصلی به فاصله ۷۰-۵۰ سانتیمتر نشا

می کنیم.

آب وهوا : به نور و گرمای کافی ، محل آفتابگیر ، رطوبت

معمولی  یا آبیاری متوسط احتیاج دارد.

خاک : خاک برگ پوسیده به همراه خاک باغچـه رشد بهتری

دارد.

زمان گل دهی : از اوایل تابستان تا اواخر پاییز گل می دهد.