تبلیغات
فروشگاه بذر گل های زینتی - خرید بذر و روش كشت گل همیشه بهار Calendula
       
  • سفید برفی
  • تاج الملوك
  • مینا چمنی
  • آفتابگردان  زینتی
  • كوكب كوهی
  • Files/bazr/RSIZED - Optimized Images/Aquilegia- alvan.jpg

كالندولا، گل همیشه بهار، خرید بذر همیشه بهار، خرید بذر گل های زینتی، فروشگاه بذر، Calendula، Asteraceae،

نام گل: همیشه بهار Calendula

سرده: Calendula

تیره:Asteraceae


از گلهـای معروف و قدیمی است که اقسام جدید آن یعنی پاکوتاه پـرپـر  گلدرشت ، زیبایی خاصی دارد.

 انواع بذر های موجود همیشه بهار جهت خرید:

1-گل همیشه بهـار ، پاکوتاه – پرپر – زرد ( گلدانی )2-گل همیشه بهـار ، پاکوتاه – پرپر – نارنجی ( گلدانی )
3-گل همیشه بهـار،پاکوتاه –پرپر–مخلوط زرد ونارنجی(گلدانی)طرز کاشت:

خزانه کاری: اواخر زمستان آن را خزانه کاری می کنند.

نشاء کاری: بعد از آنکه بوته ها مقداری رشد کردند می توان آنها را به زمین اصلی به فاصله ۳۰×۳۰ سانتیمتر انتقال داد.

کاشت مستقیم:در بهار می توان آنرا به طور مستقیم کاشت.

آب وهوا: به آبیاری معمولی و منظم نیاز دارد و این گل با بسیاری از شرایط آب و هوایی سازگاری داشته و گل می دهد

خاک: در خاکهائی با بافت متوسط بیشتر گل می دهد.

زمان گل دهی: از اوایل اردیبهشت تا اواخر پائیز گل می دهد.