تبلیغات
فروشگاه بذر گل های زینتی - خرید و راهنمای کاشت گل ابری
       
  • سفید برفی
  • تاج الملوك
  • مینا چمنی
  • آفتابگردان  زینتی
  • كوكب كوهی
  • Files/bazr/RSIZED - Optimized Images/Aquilegia- alvan.jpg

خرید گل ابری، خرید بذر گل ابری، فروش بذر، فروش بذرگل ابری، خرید بذر انواع گل ابری، خرید بذر گل ابری پاکوتاه (گلدانی)، فروش بذر گل ابری پاکوتاه (گلدانی)، فروش بذر گل های آپارتمانی، خرید انواع بذر، بذرگل، خرید بذر گل،

نام گل: همیشه بهار Calendula

سرده: Calendula

تیره:Asteraceae


گل زیبایی است به رنگ آبی آسمانی با برگهای پهن و پاکوتاه و پرپشت جهت میان

چمنزارها ، حاشیه ها و تزئین باغچه ها مناسب است.

 

طرز کاشت : 


خزانه کاری : اواخر اسفندماه آن را خزانه کاری می کنند.

نشا کاری : اواخر فروردین نشاها را به زمین اصلی منتقل می کنند.

آب و هوا : به نور ، گرمای کافی و رطوبت معمولی بازهکشی

مناسب احتیاج دارد.

خاک : در خاک معمولی باغچه با مقداری کود حیوانی می توان

گلهای زیبایی را پرورش داد.

زمان گلدهی : از اردیبهشت ماه تا مهرماه گل می دهد.انواع بذر های موجود جهت خرید1-بذر گل ابـری آبـی ، پاکوتاه (گلدانی)پاکوتاه (گلدانی)

AGERATUM ، گل ابری آبی2-  بذر گل ابری نقره ای ، پاکوتاه (گلدانی)


گل ابری نقره ای ، cineraria maritima